boka lokal

I uppdrag av kommun hyr vi ut olika lokaler som befinner sig i området från Hembygdsgården.

Bagarstugan

Hyrs ut året runt

 

Pris: 350 kr / dygn

Paviljongen

Rymmer ca. 125 personer, hyrs ut maj-september

 

Pris:

1000 kr / dygn för privatpersoner och föreningar

1500 kr / dygn för företag och kommun

 

Ladugården

Två utrymmen

 

500 kr / dygn och utrymme

2000 kr / månad och utrumme


stora Scenen

Hyrs ut maj-september till privata, föreningar, företag och kommunen

 

Pris: 200 kr / dygn

kallrök

Pris: 100 kr / dygn, exkl. ved

Varmrök

Pris: 100 kr / dygn, exkl. ved


Loppisplats utomhus

Anvisad plats, juni - augusti

eget bord, 2- 4 meter

 

Pris: 100 kr / dygn

 


Hyresregler

Hyresvillkor

Dygnshyra avser 24 timmar

hyresgäst svarar för inre och yttre ordning, städning, borttransport av sopor

skadegörelse ersätts av hyresgäst

nödvändiga tillstånd införskaffas av hyresgästen

 

Vem får hyra?

Föreningar, företag och privata personer kan hyra lokalen på Hembygdsområdet. Ansvarig person som ska hyra lokalen måste ha fyllt 18 år. 

 

Hyra och nycklar

Efter nyttjande av en lokal på dagtid/kvällstid/helg ska nycklarna återlämnas nästkommande helgfri dag senast kl. 12.00 till Hook&Cup Hembygdsgården eller på annat vis som överenskommits med varandra.

 

Allmänna ordningsregler

Hyresgäst ansvarar för att nedanstående regler följs:

- djur får inte medtagas till lokalen

- rökning i lokalen och angränsande utrymmen är förbjudet. Gäller hela hembygdsområdet

- övernattning i lokalen är förbjuden

- att ställa upp dörrar för obehöriga är förbjudet

- skador som uppstår på grund av oaktsamhet bekostas av hyresgästen

- fönster och dörrar ska alltid lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalen.

 

Städning

Ställ i ordning möbler fint och snygg. Lämna tillbaka inventarier på rätt plats. Lokalen ska lämnas välstädad.

Bortforsling av sopor ingår ej i hyreskostnader. Du ansvarar själv för detta. Vid återvinningsstationen vid Busstation eller gamla OK/Q8 stationen i tätorten kan du sortera bort tomglas, metallförpackningar, kartong och papper.

 

I det fall lokalen ej är tillfredsställande debiteras du för den städning som krävs. Om du önskar kan vi ordna städning. Kontakta oss i så fall.

 

Brandrisk

Hyresgästen ansvarar för att all belysning är släckta och att all elektrisk utrustning är avstängd.

Hyresgästen är ansvarig att hålla alla utrymningsvägar fria och har ansvar att informera övriga i sällskapet om detta.