... du erbjuds genuina upplevelser av Västerbottens kultur och natur när du besöker oss.

Som en Västerbotten Experience bygger vi vår verksamhet på hållbarhet. Och med västerbottnisk livsstil och gästvänlighet i fokus.

Håll utkik efter sigillet Västerbotten Experience när du planerar din resa.

Läs mer om Västerbotten Experience på: vasterbottenexperience.se


Hållbarhets- och Miljöpolicy

 

Vi vill dela vår glädje och kärlek till naturen med andra.
Vi
strävar efter hög miljömedvetenhet och långsiktig hållbarhet

 

Vår vision är att Hook&Cup Sorsele Visitor Center ska vara en god förebild i hållbarhetsfrågor inom vår näring. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att ständigt minimera vår verksamhets negativa påverkan på klimatet och miljön utifrån den kunskap och teknologi som finns tillgänglig. Vi vill bevara och nyttja natur och kultur långsiktigt hållbart.
Vi vill bidra till ekonomisk utveckling så att den lokala kulturen och lokalsamhället överlever. Våran gäster vill vi erbjuda upplevelser som ger de en inblick i livet och kulturen på ett ärligt sätt och inte förvanskar historia och kultur. Våra upplevelser ska anpassas så att besökaren har en möjlighet att få förståelse och respekt för natur och kultur. Gästerna ska uppleva glädje och tycka att besöket levt upp till förväntningarna.

 

Goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att vår verksamhet ska vara ekonomiskt hållbar och vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald för våra anställda som gäster och leverantörer.

 

Medarbetarna

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vi strävar efter en god och säker arbetsmiljö, relevant kunskap hos medarbetarna och ett öppet företagsklimat. Att vi arbetar med hög etik och moral, uppfyller lag- och övriga krav är en självklarhet.

 

Samarbete / leverantörer

Hook&Cup samarbetar med andra företag som tillsammans håller kultur- och naturarvet levande och tillgängligt, och samtidigt bevarar det för framtida generationer. Vi samarbetar med små företag för att skapa personliga upplevelser eller som tillverkar produkter som passar oss.

 

Material

Vi försäkrar oss att materialen / utrustningsmaterialen till uthyrning vi använder har en bra kvalité och en lång livstid.

Vi renovationer tar vi hänsyn att använda naturliga byggmaterialen, minska kemikalier och andra farliga ämnen.

 

Energi / Klimatpåverkan

Vi arbetar kontinuerligt för att minska den egna energiförbrukningen. Samtidig strävar vi efter att övergå till förnybar energi i all vår energianvändning.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Det gör vi genom tar hänsyn om miljö

- vid inköp av arbetsmaskiner

- vid inköp av råvaror för matlagning (säsongen, regional, krav-märkta)

- vid minskning av matsvinn

- vid att källsortera avfall

- vid användning av miljömärkta rengörinsprodukter för disk, tvätt och städning

 

Affärsetik och antikorruption

Vi tar avstånd från alla former av korruption och tar inte emot, erbjuder, utlovar eller lämnar otillbörlig förmån. Vi engagerar oss aldrig i ett projekt eller en affär som kan innebära att vi medverkar till korruption. En självklarhet är att vår representation alltid har ett naturligt samband med vår verksamhet.