Sorsele är en 20 mil lång och 5 mil bred fjällkommun i landskapet Lappland. Här finns sevärdheter och upplevelser utöver det vanliga. Naturälskare och friluftsmänniskor kommer hit årent rund bland annat för att besöka nationalälven Vindelälven och den storslagna fjällnaturen i ett av Europas största naturreservat Vindelfjällen.

 

Ortsnamnet Sorsele kommer troligen från det lapska ordet suorge, som betyder gren. Sorsele - Grensele eller Grenholmen - är ett passande namn på centralorten, som delvis ligger på en holme i Vindelälven.

Upplevelse

Några utflyktsmål i Sorsele kommun

Gimegoults

Gimegoults är en 1,5 kilometer lång dalgång med upp till 25 meter höga, lodräta väggar. Dalgången uppkom genom att vatten från smältande inlandsis frigjorts och skurit sig djupt ner i berget.

 

Isälvens lopp går att följa från Kvarnforsen i Laisälven, genom Loitoträsken och vidare till Gargån topp. Genom att studera isräfflor innen i dalgången har man konstaterat att den är ädre än den senaste istiden.

 

Vandringen får genom ett fascinerande vildmarkslandskap med urskogskänsla. Vid slutet av stigen finns ett vindskydd. Vär framme bor man vara försiktig vid de branta klipporna.

 

Gimegoults är skyddat som naturreservat och omfattas av särskilda regler. Det är bland annat förbjudet att elda och tälta samt framföra motordrivet fordon inom området.

Brudslöjan

Brudslöjan har blivit ett allt mer populärt utflyktsmål. Både den fina utsikten och möjligheten att gå i bakom ett vattenfall lockar.

 

Vattenfallet ligger ungefär halvvägs mellan Ammarnäs och Sorsele, strax väster om byn Svarttjärn. Utsikten över Storvindeln är magnifik så den korta och branta vandringen är väl värd mödan. Det finns vare sig vindskygg eller eldplats, på grund av den branta terrängen.

 

För en fin fixaplats rekommanderar vi Jillesnåle eller Gillesnoule Kapell. Platsen ligger bara några kilometer mot Ammarnäs med utskikt över Storvindeln.

Viktoriakyrkan

Kyrkan, som även kallas Viktoriakapellet eller Guvertsfjällskapell, ligger vid sjön Överst-Juktan i sydvästra delen av Sorsele kommun.

 

Den ligger i ett mycket glesbefolkat område, åtta mil från orten Sorsele, så kyrkan torde vara en av Sveriges mer otillgängliga kyrkobyggnader. Kyrkan och området upp till nybygget Åkernäs är klassat som riksintresse för kultur och miljövård.

 

Ortborna i Juktådalen tog initiativet till kyrkan 1935 med hjälp av prästen i Ammarnäs, Göte Haglund, som fick i uppdrag att starte en insamling. Donationer kom in från hela landet. En enskild donation på 12 000 kronor från en anonym givare blev avgörande. Villkoret för gåvan var att kyrkan på något sätt skulle erinra om den bortgångna drottningen Viktoria. Det visade sig senare att donatorn varit drottningens livmedikus Axel Munthe.

 

Bygget startade vintern 1936, efter ritningar av Karl Martin Westerberg från Stockholm. Platsen för bygget låg då sex mil från närmaste väg. Domänverket skänkte både tomt och timmer på rot. Allt byggnadsvirke avverkades lokalt och sågades på plats. Ett flyttbart sågverk och övrigt material fraktades till platsen med hästskjutsar på vinterisen eller sommartid med båt och till fots. Vid midsommar 1938 stod kyrkan klar och tillhör sedan 1947 Sorsele församling.

 

Även om det i dag är möjligt att köra bil nästan ända fram till kyrkan så kan en annan väg ditt vara intressant. En vandring längs den 24 km långa leden från Krajpe vid vägen mot Ammarnäs, för att man får en insikt i hur långväga kyrkobesökare tog sig fram förr i tiden.

Denna vandring genomförs ibland i organiserad form i samband med kyrkhelg i Viktoriakyrkan.