Upplevelse

Sorsele är en 20 mil lång och 5 mil bred fjällkommun i landskapet Lappland. Här finns sevärdheter och upplevelser utöver det vanliga. Naturälskare och friluftsmänniskor kommer hit årent rund bland annat för att besöka nationalälven Vindelälven och den storslagna fjällnaturen i ett av Europas största naturreservat Vindelfjällen.

 

Ortsnamnet Sorsele kommer troligen från det lapska ordet suorge, som betyder gren. Sorsele - Grensele eller Grenholmen - är ett passande namn på centralorten, som delvis ligger på en holme i Vindelälven.

 

Sorsele kommun har genom LONA-projekt fått möjlighet att informera om platser med höga natur- och kulturvärden i Sorsele kommun. Några utvalda besöksmål hittar du här. Vi hänvisar med en länk till utskrivbara blad på kommuns hemsida.

 

Några utflyktsmål i Sorsele kommun

 

 

Gimegoults

Gimegoults är en 1,5 kilometer lång dalgång med upp till 25 meter höga, lodräta väggar. Dalgången uppkom genom att vatten från smältande inlandsis frigjorts och skurit sig djupt ner i berget.

 

Isälvens lopp går att följa från Kvarnforsen i Laisälven, genom Loitoträsken och vidare till Gargån topp. Genom att studera isräfflor innen i dalgången har man konstaterat att den är ädre än den senaste istiden.

 

Vandringen går genom ett fascinerande vildmarkslandskap med urskogskänsla. Vid slutet av stigen finns ett vindskydd. Vär framme bor man vara försiktig vid de branta klipporna.

 

Vid Gimegoults finns mycket att upptäcka, som storslagna vyer, rik växlighet och ett rikt fågelliv. Ta er tid att ströva omkring och utforska områdets små och stora vyer.

 

Gimegoults är skyddat som naturreservat och omfattas av särskilda regler. Det är bland annat förbjudet att elda och tälta samt framföra motordrivet fordon inom området.

 

 

Så hittar du hit från Sorsele

 

Kör E45 mot Arvidsjaur en dryg mil. Vid Heden är det skyltat, sväng vänster mot Fjällnäs. Efter ca. 4 km grusväg visar en träskylt vänster. Kör 1,3 km och parkera vid skylten vid stigen mot Gimegoults. Från parkering är det 1,5 km vandring.

 

Tips: Ta med matsäck eller fika och ta dig tid att njuta av den fascinerande naturen.

 

Utflyktsmål Gimegoults

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Viktoriakyrkan

Kyrkan, som även kallas Viktoriakapellet eller Guvertsfjällskapell, ligger vid sjön Överst-Juktan i sydvästra delen av Sorsele kommun.

 

Den ligger i ett mycket glesbefolkat område, åtta mil från orten Sorsele, så kyrkan torde vara en av Sveriges mer otillgängliga kyrkobyggnader. Kyrkan och området upp till nybygget Åkernäs är klassat som riksintresse för kultur och miljövård.

 

Ortborna i Juktådalen tog initiativet till kyrkan 1935 med hjälp av prästen i Ammarnäs, Göte Haglund, som fick i uppdrag att starte en insamling. Donationer kom in från hela landet. En enskild donation på 12 000 kronor från en anonym givare blev avgörande. Villkoret för gåvan var att kyrkan på något sätt skulle erinra om den bortgångna drottningen Viktoria. Det visade sig senare att donatorn varit drottningens livmedikus Axel Munthe.

 

Bygget startade vintern 1936, efter ritningar av Karl Martin Westerberg från Stockholm. Platsen för bygget låg då sex mil från närmaste väg. Domänverket skänkte både tomt och timmer på rot. Allt byggnadsvirke avverkades lokalt och sågades på plats. Ett flyttbart sågverk och övrigt material fraktades till platsen med hästskjutsar på vinterisen eller sommartid med båt och till fots. Vid midsommar 1938 stod kyrkan klar och tillhör sedan 1947 Sorsele församling.

 

Även om det i dag är möjligt att köra bil nästan ända fram till kyrkan så kan en annan väg ditt vara intressant. En vandring längs den 24 km långa leden från Krajpe vid vägen mot Ammarnäs, för att man får en insikt i hur långväga kyrkobesökare tog sig fram förr i tiden.

Denna vandring genomförs ibland i organiserad form i samband med kyrkhelg i Viktoriakyrkan.

 

 

Så hittar du hit från Sorsele

 

Kör väg 1132 mot Flakarträsk / Slussfors i ca. 5 mil. När du passerat över Juktån svänger du höger vid portalen, in på grusväg. Vägen går invid sjön Fjosoken och Juktån, bitvis genom urskogsliknande gammal tallskog. När du efter ca. 3 mil når sjön Överstjuktån ligger parkeringen invid vägen.

Från parkering är det 10 minuters vandring.

 

Utflyktsmål Viktoriakyrkan

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.


Brudslöjan

Brudslöjan har blivit ett allt mer populärt utflyktsmål. Både den fina utsikten och möjligheten att gå i bakom ett vattenfall lockar.

 

Vattenfallet ligger ungefär halvvägs mellan Ammarnäs och Sorsele, strax väster om byn Svarttjärn. Utsikten över Storvindeln är magnifik så den korta och branta vandringen är väl värd mödan. Det finns vare sig vindskygg eller eldplats, på grund av den branta terrängen.

 

För en fin fikaplats rekommanderar vi Jillesnåle eller Gillesnoule Kapell. Platsen ligger bara några kilometer mot Ammarnäs med utskikt över Storvindeln.

 

 

Så hittar du från Sorsele

 

Kör 363 mot Ammarnäs. Efter byn Övre Svarttjärn ligger på höger sida en liten parkeringsplats med en träskylt.

 

Stigen upp till Brudslöjan är ca 1 km lång och bitvis brant och krävande. Några partier kan vara blöta efter regning väderlek.

Första delen av stigen är emellertid inte så brant. Den passerar kraftledningen, går utmed en hyggeskant och passerar mellan två små myrar för att därefter blir brantare mot slutet.

 

Den allra sista delen av stigen är riktig brant och på några ställen får man vara uppmärksam så att man inte glider på löst grus.

 

Utflyktsmål Brudslöjan

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.