Vindelälven

Vindelälven rinner rakt genom kommunen. Bara en kort tur från centrala samhället ligger Stendunsforsen, som är känd för sina harrforsar. Här används både spinnare och flugor för att bärga harrarna. Periodvis under försäsongen kan det gå mycket vatten i forsen, så det gäller att fiska strandnära och/eller försöka komma ner på djupet.

 

I de övre delarna av älven, runt Kraddsele och Ammarnäs finns det stor chans att komma i kontakt med den välväxta Ammarnäsöringen.

 

I kommunens södra delar runt Gargnäs och Blattnicksele, kan ni lite senare på säsongen (aug-sept) komma i kontakt med laxen, som på sina lekvandringar uppefter älven hugger på små wobblers, skeddrag och även ibland tar en fluga.

 

 

Laisälven

Nedströms länsgränsen finns berömdheter som Hällforsen, Trollforsen, Vitforsen, Kvarnforsen och Gargesonforsen. Med Laisäven-mått rör det sig som forsar med förhållandevis mycket öring, men givetvis även rikliga mängder med Laisälvens stolta symbol - harren. I många av forsarna här är vattnet draperat med stora stenblock, vilket kan göra fisket från land lite mera svårt och spännande.

I höjd med Gargesonforsen byter dock älven karaktär igen och övergår till mer grusbottnar, riktiga "harrbottnar" alltså. Ytterligare längre nedströms dyker flera intressanta fiskeplatser som Långforsen och Storforsen upp.

Juktån

I kategorin mindre vattendrag är Juktån förmodligen den, å inom Sorsele kommun där det går att fånga de allra största öringarna. Runt midsommar kan ån bjuda på högtidsstunder för den som är villig att avstå dansen rund stången. Inom kommunen finns ett par avsnitt som är speciellt attraktiva.

 

Den övre sträckan löper från Överstjuktan ned till Rastiselet, medan den andra börjar vid utloppet av Storjuktan och går vidare ner till Lomsele. Den övre delen är ganska känslig för högt vattenstånd, men vid rätt tidpunkt kan den å andra sidan vara sagolik.


Giertsbäcken

Ett variationsrikt fiske i två mil långa Giertsjaur, nedre och övre Giertsbäcken samt två olika specialsträckor.

 

Giertsbäcken har bra bestånd av öring och harr. Flugfisket brukar vara bäst på försommaren när vårfloden har lagt sig.

Intima doldisar

Förutom de "tunga" älvarna, Vindelälven och Laisälven, finns många mindre vattendrag i kommunen. Det rör sig i regel om små och anonyma, relativt sällan besökta strömmar.

Riktiga doldisar alltså Olsbäcken och Gargån är två av dessa, gemensamt för dessa doldisar är att de ofta funkar bäst under första halvan av säsongen. Midsommar och några veckor framåt, brukar vara högtid i dem. Här kan hela familjen vara med, de är ypperliga "träningsvatten" för nybörjare.

Sjöar & Tjärnar

Stora sjöar, små sjöar och tjärnar. Det dräller helt enkelt av vatten i Sorseleområdet. Bland de större sjöarna måste Storjuktan och Överstjuktan framhävas. En annan ganska stor sjö strax utanför Sorsele är Norra Svergoträsket, där det simmar storvuxen öring och röding.

 

Mindre sjöar och tjärnar finns många av. Vid en del sjöar går det att hyra en båt.


Handikappanpassad

Akkastjärn

Mitt i byn Ammarnäs ligger Akkastjärn som är handikappanpassad. I vattnet lurar Ammarnäsöring.

Två stadiga bryggor erbjuder en trygg plats att stå och fiska på. Runt tjärnen kan man ta sig med rullstol eller rullator.

Inne i viken, vid rampen, finns en trivsam rastplats med grill, där man kan fika eller bara sitta och njuta.

 

Juktån

För att öka tillgängligheten för alla fiskare har Juktån Mellersta FVO anpassat delar av sitt fiskeområde för rörelsehindrade.

köpa fiskekort

Hos oss - Hook&Cup - kan du lösa ditt fiskekort inne i butik.

 

Specialsträckor för Giertsbäcken FVO kräver ett särskilt kort som enbart säljs hos oss.

 

En del FVO eller SFF säljer sitt fiskekort även digitalt under ifiske.se eller vindelalven.laxportalen.se

 

Fiskekort som säljs genom Länsstyrelsen finns att köpa via nätet under natureit.se

Fiske-organisationer


I Sorsele Fiskeguide hittar du information om fiske i hela kommunen och de olika fiskeföreningar som finns.

 

Genom att klicka på fiskeguide kan du bläddra och läsa allt.