Viktoriakyrkan

Kyrkan, som även kallas Viktoriakapellet eller Guvertsfjällskapell, ligger vid sjön Överst-Juktan i sydvästra delen av Sorsele kommun.

 

Den ligger i ett mycket glesbefolkat område, åtta mil från orten Sorsele, så kyrkan torde vara en av Sveriges mer otillgängliga kyrkobyggnader. Kyrkan och området upp till nybygget Åkernäs är klassat som riksintresse för kultur och miljövård.

 

Ortsborna i Juktådalen tog initiativet till kyrkan 1935 med hjälp av prästen i Ammarnäs, Göte Haglund, som fick i uppdrag att starta en insamling. Donationer kom in från hela landet. En enskild donation på 12 000 kronor från en anonym givare blev avgörande. Villkoret för gåvan var att kyrkan på något sätt skulle erinra om den bortgångna drottningen Viktoria. Det visade sig senare att donatorn varit drottningens livmedikus Axel Munthe.

 

Bygget startade vintern 1936, efter ritningar av Karl Martin Westerberg från Stockholm. Platsen för bygget låg då sex mil från närmaste väg. Domänverket skänkte både tomt och timmer på rot. Allt byggnadsvirke avverkades lokalt och sågades på plats. Ett flyttbart sågverk och övrigt material fraktades till platsen med hästskjutsar på vinterisen eller sommartid med båt och till fots. Vid midsommar 1938 stod kyrkan klar och tillhör sedan 1947 Sorsele församling.

 

Även om det i dag är möjligt att köra bil nästan ända fram till kyrkan så kan en annan väg ditt vara intressant. En vandring längs den 24 km långa leden från Kraipe vid vägen mot Ammarnäs, för att man får en insikt i hur långväga kyrkobesökare tog sig fram förr i tiden.

Denna vandring genomförs ibland i organiserad form i samband med kyrkhelg i Viktoriakyrkan.

 

Kyrkan nyttjas under sommaren för tre gudtjänster. På den blomsterrika ängen utanför kyrkan ligger en liten kyrkogård.

Leden mot Kraddsele och Vindelälven startar också från ängen.

Hittar hit:

Kör väg 1132 mot Flakarträsk / Slussfors i ca. 5 mil. När du passerat över Juktån svänger du höger in på grusväg. Vägen går invid sjön Fjosoken och Juktån, bitvis genom urskogsliknande gammal tallskog. När du efter ca. 3 mil når sjön Överstjuktån ligger parkeringen invid vägen.

Från parkering är det 10 minuters vandring.

 

Bra att veta:

  • Stigen till kyrkan är lättvandrad. Vill man ha med barnvagn / rullstol så behövs hjälp i två branta backar och över hängbron.
  • Tillgängligt för barn, men var försiktig på hängbron.
  • Eldplats finns på ängen i anslutning till kyrkan.

 

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.